Cele

Fundacja Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji Rotterdam – Rijnmond rozpoczęła działalność we wrześniu 2007 roku jako kontynuacja i rozszerzenie działalności szkoły im. H.Sienkiewicza w Rotterdamie. Fundacje stawia sobie za cel przybliżanie dzieciom oraz dorosłym tajników języka polskiego i niderlandzkiego oraz propagowanie kultury polskiej w Holandii. Ponadto Centrum pragnie przyczynić się do budowania pozytywnego obrazu Polaków przebywających w Holandii.

Co robimy w Centrum?

W chwili obecnej działalność Centrum obejmuje:

1) Sobotnią szkołę języka i kultury polskiej im. H. Sienkiewicza, dla dzieci od 3 do 12 lat
2) Kursy języka polskiego dla Holendrów (dorośli)
3) Konwersacje angielskego w Centrum NOWOŚĆ !!!
4) Kursy języka niderlandzkiego dla Polaków (dorośli)
5) Działania promocyjne i informacyjne na rzecz Polonii z Rotterdamu i okolic.

 • Dbanie o obraz Polaków i lobbowanie na ich rzecz.
 • Utrzymywanie kontaktów z gminą i organizacjami w Rotterdamie w sprawach dotyczących Polaków.
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów między organizacjami z Polski i z Rotterdamu.
 • Dwukierunkowe działania informacyjne.

CENTRUM

Doelstelling

Het Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie is geopend in september 2007 als een voortzetting en uitbreiding van de activiteiten van de Poolse School te Rotterdam. De Stichting wil op een creatieve manier kinderen en volwassenen kennis van de Poolse taal en cultuur bijbrengen. Daarnaast wil het Centrum bijdragen aan de integratie van Polen in Nederland en een meer positieve beeldvorming daarover.

Wat doen we in het Centrum?

Op dit moment ontplooit het Centrum de volgende activiteiten:

 • Zaterdagschool van Poolse taal en cultuur voor kinderen van 3 tot 12.
 • Lessen Pools voor Nederlandse volwassenen.
 • Conversatie Engels voor Polen NIEUWE !!!
 • Lessen Nederlands voor Poolse volwassenen.
 • Promotie- en informatie-activiteiten in dienst van de Poolse gemeenschap in Rotterdam en omstreken.

Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden via het menu.

Contact

School

 • Agnieszka Owsianka,
 • tel.0610192772
 • e-mail: akowsianka(at)wanadoo.nl

Taalcursussen voor volwassen

Lessen Nederlands voor Polen

Cursussen Pools voor Nederlands:

 • Frans Duijnhouwer
 • tel. 010-4662892,
 • e-mail: fduijn@yahoo.com

Wijkcentrum Oost
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam