NPC

Cele

Fundacja Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji Rotterdam – Rijnmond rozpoczęła działalność we wrześniu 2007 roku jako kontynuacja i rozszerzenie działalności szkoły im. H.Sienkiewicza w Rotterdamie. Fundacje stawia sobie za cel przybliżanie dzieciom oraz dorosłym tajników języka polskiego i niderlandzkiego oraz propagowanie kultury polskiej w Holandii. Ponadto Centrum pragnie przyczynić się do budowania pozytywnego obrazu Polaków przebywających w Holandii.

Co robimy w Centrum?

W chwili obecnej działalność Centrum obejmuje:

1) Sobotnią szkołę języka i kultury polskiej im. H. Sienkiewicza, dla dzieci od 3 do 12 lat
2) Kursy języka polskiego dla Holendrów (dorośli)
3) Konwersacje angielskego w Centrum NOWOŚĆ !!!
4) Kursy języka niderlandzkiego dla Polaków (dorośli)
5) Działania promocyjne i informacyjne na rzecz Polonii z Rotterdamu i okolic.

  • Dbanie o obraz Polaków i lobbowanie na ich rzecz.
  • Utrzymywanie kontaktów z gminą i organizacjami w Rotterdamie w sprawach dotyczących Polaków.
  • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów między organizacjami z Polski i z Rotterdamu.
  • Dwukierunkowe działania informacyjne.